บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด

ธุรกิจด้านเครื่องสำอางและความงาม

           บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจคลีนิคและความงาม เมื่อปี พ.ศ.2542 ขณะนั้นให้บริการเกี่ยวกับความสวยความงามแต่ด้วยวิสัยทัศน์การมองการณ์ไกลและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง จึงขยายธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตและสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเพื่อการดูและปรนนิบัติผิวตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงทั้งเพื่อผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย ภายใต้การสร้างแบรนด์ของลูกค้า  บริษัทได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้วยมาตราฐานต่างๆ อาทิเช่น ASEAN Cosmetic GMP,ISO 9001:2015, Halal และ ISO 22716:2007(Cosmetics GMP) เป็นต้น บริษัทฯดำเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างผลิต (OEM) เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่รับพัฒนาสูตร วิจัยและผลิตเครื่องสำอาง พร้อมทั้งจัดหาบรรจุภัณฑ์  ออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์  เราให้บริการอย่างครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพ อาทิ นักเคมี นักวิทยาศาสตร์และเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเครื่องสำอางโดยเฉพาะ  เสริมทัพด้วยทีมการตลาดและทีมนักออกแบบมืออาชีพที่จะทำให้ท่านมั่นใจและก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

            บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยี MLE(Multi Lamellar Emulsion)หรือเทคโนโลยีการนำสารเข้าสู่ผิวตั้งแต่แรกเริ่มในการก่อตั้งบริษัทโดยมีการปรับใช้และผสมผสานในระบบการผลิตเครื่องสำอาง  ที่สามารถตอบสนองการรักษาเกี่ยวกับผิวหนังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ บริษัท ฯ สาขาบ้านบึงได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 เพราะทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมุ่งมั่นผลิตสินค้าและดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประวัติความเป็นมา 

ปี พ.ศ. 2542 เริ่มต้นบุกเบิกธุรกิจด้านคลินิคเกี่ยวกับความงาม ด้านเครื่องสำอาง

ปี พ.ศ. 2548 ก่อตั้งบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง บนเนื้อที่กว่า1,500 ตรม.

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับเกียรติบัตร โรงงานสีขาว

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553 

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal

ปี พ.ศ. 2558  ได้รับการรับรอง ASEAN Cosmetic GMP (โรงงานสาขานาคนิวาส) 

ปี พ.ศ. 2560 ขยายโรงงานผลิตเครื่องสำอางเพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโต ณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ด้วยเนื้อที่ 48,000 ตรม.

                               และได้การรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 1

ปี พ.ศ. 2561  ได้รับการรับรอง ASEAN Cosmetic GMP (โรงงานสาขาบ้านบึง)

ปี พ.ศ. 2561  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 (สำนักงานใหญ่และโรงงานบ้านบึง)

ปี พ.ศ. 2561  ได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 (โรงงานบ้านบึง)

ปี พ.ศ. 2562 ได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal (โรงงานสาขาบ้านบึง)

ปี พ.ศ 2562   ยกเลิกโรงงานสาขานาคนิวาส และนำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปผลิตที่โรงงานสาขาชลบุรี

ปี พ.ศ 2563   ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 22716:2007(Cosmetics GMP) โรงงานสาขาบ้านบึง

 

*******  แนวทางการดำเนินงานของบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด  ******* 

จุดประสงค์องค์กร

“ เป็นบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ”

วัฒนธรรมองค์กร

“ เราให้ความสำคัญกับลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ โดยยึดหลักปฏิบัติคือค่านิยม 4 ประการ ” 

ค่านิยม

“ P  Professional    มีความเป็นมืออาชีพ ”

“ C  Cosmetic    ผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ ”

“ C  Commitment    เคร่งครัดปฏิบัติตามข้อกำหนด ”

“ A  Acknowledge    เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ”

วิสัยทัศน์

“ เป็นผู้นำในธุรกิจรับผลิตเครื่องสำอาง ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ”

พันธกิจ

“ 1.เป็นบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางชั้นนำในกลุ่มประเทศ AEC  ” 

“ 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคิดค้น วิจัยสูตรเครื่องสำอางและพัฒนากระบวนการผลิตสรรหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้า ” 

“ 3.พัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ” 

“ 4.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ”