คำถาม ถามบ่อย
1.เส้นทางการมาสำนักงานใหญ่
        บริษัท พีซีซีเอ แล๊บบอราเทอรี่ จำกัด
        เลขที่ 59 อาคารมิราเคิล 9 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
        โทรศัพท์ : 02-538-4646, 095-531-6262    แฟกซ์ : 02-542-4339
        อีเมล์ : info@pccalabs.com

                                  


2.ถ้าสนใจผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง?
      1. ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์จาก Price List ที่ผู้แทนขายส่งให้
      2. ลูกค้าเลือกบรรจุภัณฑ์ทางอีเมล์หรือเดินทางเข้ามาเลือกด้วยตัวเองที่บริษัท
      3. ผู้แทนขายจะจัดส่งใบเสนอราคาเมื่อลูกค้าตกลงสั่งผลิตภัณฑ์
      4. ชำระเงินมัดจำก่อนการผลิต 50% ตามใบเสนอราคา
      5. บริษัท จดแจ้ง อย.ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าโดยใช้เวลา 14 วันทำการ *แล้วแต่กรณี
      6. บริษัทออกแบบแพ็กเกจให้ลูกค้า*ใช้เวลา 7-14 วันทำการ
      7. ลูกค้ายืนยันงานออกแบบแพ็กเกจกับบริษัท “ทางอีเมล์”
      8. เริ่มกระบวนการผลิตใช้เวลา 30-45 วันทำการ *เมื่อขั้นตอนข้างต้นเสร็จสมบูรณ์
      9. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50% เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ
     10. จัดส่งสินค้า *ลูกค้าเขต กทม.และปริมณฑล 1-2 วันทำการ ต่างจังหวัด 3-4 วันทำการ


3.ขั้นต่ำในการสั่งผลิตอยู่ที่เท่าไหร่
     โดยทางบริษัทกำหนดขั้นต่ำในการสั่ง แล้วแต่ตัวผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจจะสร้างแบรนด์ของตนเอง ทั้งนี้ลูกค้า   สามารถสอบถามเชลผู้ดูแลได้เลย  ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีดังนี้คะ
          - ค่าพัฒนาสูตร 3,500 บาท ต่อสูตร 
          - จดแจ้ง อ.ย. 1,500 บาท/ ผลิตภัณฑ์


4.ทำสบู่ขั้นต่ำกี่ก้อน..ราคาเท่าไร
           ค่าโม 15,000 บาท และถ้ามีการปั้มตราแบรนด์ลงไปบนตัวสินค้า  (ถ้าไม่ปั้มตราสินค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
           ในส่วนเนื้อสบู่ประมาณ 80 กรัม (ขั้นต่ำ1000 ก้อน)


5.การผลิตครีมสินค้ามีข้อกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้าง
     2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูตร 3,500 บาท
     2.2 กรณีพัฒนาจากสูตรมาตรฐานของบริษัท เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนสารสกัดใช้เวลาพัฒนาสูตร 14 วันทำการ
     2.3 กรณีพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ หรือแกะสูตรจากตัวอย่างของลูกค้า ใช้เวลาพัฒนาสูตร เริ่มต้นที่ 14 วันทำการ 
     2.4 ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าพร้อมใบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และใบประเมินความพึงพอใจ
     2.5 ลูกค้ากรอกใบประเมินความพึงพอใจ ส่งให้ผู้แทนขายดำเนินการต่อ
     2.6 ลูกค้าสามารถปรับปรุงสูตรได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ยกเว้นกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของผลิตภัณฑ์


6.การจดแจ้งขอ อย.ตัวสินค้าที่ผลิต ใช้เวลานานเท่าไหร่
     บริษัท ขอ อย.ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าโดยใช้เวลา 14 วันทำการ (แล้วแต่กรณี)


7.ต้องใช้เอกสารใดบ้างประกอบการจดแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
     1. แบบคำขอกำหนดขึ้นรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ  จำนวน 1 ใบ
     2. หนังสือมอบอำนาจที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน 1 ใบ
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง   จำนวน 1 ใบ
     4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน 1 ใบ
     5. สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)  จำนวน 1 ใบ
     6. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ใบ
     7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง  จำนวน 1 ใบ


8.ค่าบริการด้านการพัฒนาสูตร มีรายละเอียดอย่างไร เท่าไหร่บ้าง
     1. พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง  : 3,500 บาท/สูตร    (ไม่คืนเงินทุกกรณี)
     2. จดแจ้ง อย.  : 1,500  บาท/สูตร 14 วันทำการ  (กรณีไม่มียอดการสั่งซื้อซ้ำภายในระยะเวลา 1ปี  บริษัทขอทำการยกเลิกโดยอัตโนมัติ)
     3. Certificate of Free Sale : 2,000  บาท/เลข อย.  (7-14 วันทำการ)
     4. จดแจ้ง ฮาลาล :  เริ่มต้น 14,000 บาท  (ใช้เวลา 90 วันทำการ)
     5. อย. Set Box : (กรณีเป็นเซ็ต)
     6. จดผู้ประกอบการ 1,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)


9.มีบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก หรือตราสินค้ารึไม่ แล้วใช้เวลานานไหม
     1. ออกแบบฉลาก : 1,500 บาท/ชิ้นงาน
     2. ออกแบบกล่อง:  2,500 บาท/1 ชิ้นงาน

     3. ออกแบบโลโก้ : 3,500 บาท/ชิ้นงาน
     4. สกรีน กระปุก ตามเนื้องาน (ขั้นต่ำ 500 ชิ้น) (สกรีนบนพื้นผิวเรียบตรงเท่านั้นราคาตามขนาดของพื้นที่ที่สกรีนได้บนบรรจุภัณฑ์)


10.ระยะเวลาในการออกแบบ 
     1. ออกแบบฉลากสินค้า : 7-14 วันทำการ (แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)
     2. การตรวจสอบแก้ไขฉลากผลิตภัณฑ์ (แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)


11.ระยะเวลาในการสั่งพิมพ์
     1. พิมพ์สติ๊กเกอร์ : 14-30 วันทำการ
     2. พิมพ์กล่อง : 14-30 วันทำการ
     3. สกรีนบรรจุภัณฑ์ : 14-30 วันทำการ


12.ระยะเวลาในการผลิตและค่าบริการในการบรรจุมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
    ระยะเวลาการผลิตสินค้า Bulk  14 วัน


13.ระยะเวลาการผลิตสินค้า แบบแบ่งบรรจุ
     1. จำนวนต่ำกว่า 1,000 ชิ้น 30 วันทำการ (จ-ศ)
     2. จำนวนมากกว่า 1,000 ชิ้น 45 วันทำการ (จ-ศ)
     ( หลังจากลูกค้ายืนยันงานออกแบบและทางบริษัทได้รับบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน )
     1. ค่าบรรจุ  : 2 บาท/ชิ้น
     2. ค่าสติกเกอร์  : ราคาตามขนาด
     3. ค่ายิง LOT/MFG  : 1 บาท/ชิ้น
     4. ค่าติดฉลาก :  ราคาตามขนาด
     5. ค่าชิงค์ฟิล์มหด 1-6 บาท 
      - ชิงค์ผลิตภัณฑ์เดี่ยว ขนาดเล็ก 1 บาท, ขนาดกลาง 2 บาท, ขนาดใหญ่ 3 บาท
      - ชิงค์ผลิตภัณฑ์เป็นเซ็ต ขนาดเล็ก 1 บาท, ขนาดกลาง 2 บาท, ขนาดใหญ่ 3 บาท 
     6. กรณีการรับคืนสินค้าต้องทำการแจ้งเรื่องมาทางผู้แทนขายภายใน 7 วัน  (ถ้าเกิน 7 วันไปแล้วไม่รับคืนทุกกรณี)