ทุนจดทะเบียน

กว่า 80 ล้านบาท

บุคลากร

กว่า 200 คน

พัฒนาสูตร

มากกว่า 15,000 สูตร

ลูกค้า

8,000 ราย

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด

Vision (วิสัยทัศน์)

บริษัทชั้นนำในธุรกิจเครื่องสำอางในตลาด AEC (MD)

Mission (ภารกิจ)

1. เป็นผู้นำธุรกิจ OEM เครื่องสำอางระดับ 1 ใน 20 ของตลาด AEC (Sales/Marketing)

2. นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่ขบวนการผลิตที่สมบูรณ์แบบ (Production/IT)

3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อผู้บริโภคโดยตรง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (R&D/Marketing)

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมระดับนานาประเทศ (HR)

5. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมในการพัฒนาสังคมและสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ISO/OSH)


มาตรฐานของเรา


วีดีโอแนะนำบริษัท


มาตรฐานในการดำเนินงาน

 • 1. มาตรฐานเพื่อความมั่นใจ (Our Standard to make you confident)

  A. Halal Good B. ISO 9001:2008 C. Manufacturing Practice (GMP)

 • 2. การพัฒนาสูตร Formula Development

  A. คัดสรรส่วนผสมเฉพาะจากแหล่งผู้ผลิตชั้นนำ 

  B. เพื่อเก็บเป็น Product Information File (PIF)  

  C. ทีมงานวิจัยของเราจะร่วมกับทีมการตลาด 

 • 3. การจดแจ้งเครื่องสำอาง (Product Registration with Thai FDA)

  A. การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางของคุณนั้น กลายเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็ว

  B. ด้วยทีมงานการตลาดที่เข้าใจถึงข้อกำหนดในการโฆษณา

 • 4. การทดสอบผลิตภัณฑ์ (Products Evaluation)

  การทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญรองลงมาจากประสิทธิภาพของสินค้า เนื่องจากเมื่อสินค้าออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องไปอยู่ในสภาวะที่ต่างกันไป ดังนั้นการทดสอบผลิตภัณฑ์ จะทดสอบในด้านต่างๆ

 • 5. การเลือกบรรจุภัณฑ์และการทดสอบบรรจุภัณฑ์ (Selection and Evaluation of Packaging Components)

  A. การเลือกบรรจุภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งหัวใจที่จะทำให้สินค้าของคุณนั้นมียอดจำหน่ายดี

  B. ทีมงานมืออาชีพที่จะดูแลในด้านของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

 • 6. การผลิตเครื่องสำอาง(Production) (Selection and Evaluation of Packaging Components)

  ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์ทันสมัย ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวที่ผลิตนั้นมีคุณลักษณะทางกายภาพ เทียบเท่ากับเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ที่วางจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้า ด้วยกำลังการผลิตที่สูงถึง 2,000 ตันต่อปี และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินธุรกิจของ คุณเป็นไปอย่างราบรื่น และมีผลิตภัณฑ์พร้อมเสมอสำหรับการจำหน่าย

 • 7. การให้คำปรึกษาในการทำการตลาดเครื่องสำอาง (Cosmetics Marketing Consultant)

  บริษัทฯ มีทีมนักการตลาดมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางและการปรณิบัติผิวไว้คอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทาง ในการสร้งแบรนด์ ให้การฝึกอบรม และทำแผนธุรกิจ หรือชี้แนะช่องทางการจัดจำหน่ายในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จให้กับคุณ ให้เรื่องการตลาดไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ ปล่อยให้ความสำเร็จของคุณคืองานของเรา

 • b1 b47 b46 b45 b44 b43 b42 b41 b40 b39 b38 b37 b36 b35 b34 b33 b32 b31 b30 b29 b28 b27 b26 b25 b24 b23 b22 b21 b20 b19 b18 b17 b16 b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b56 b55 b54 b53 b52 b51 b50 b49 b48
 • 17 8 9 10
 • 11 12 13 14 15
 • 16 17 18 19 20
 • 21 22 23 24 25