PCCA Laboratory Co.,Ltd

The company manufactures cosmetics cosmeceuticals

           การให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจคลีนิคและความงาม เมื่อปี พ.ศ.2542 ขณะนั้นให้บริการเกี่ยวกับความสวยความงามแต่ด้วยวิสัยทัศน์การมองการณ์ไกลและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง จึงขยายธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตและสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเพื่อการดูและปรนนิบัติผิวตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงทั้งเพื่อผิวหน้า ผิวกายและเส้นผมภายใต้การสร้างแบรนด์ของลูกค้า  บริษัทได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้วยมาตราฐานต่างๆ อาทิเช่น Good Manufacturing Practice(GMP),ISO 9001:2008 และ Halal เป็นต้น บริษัทฯดำเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างผลิต (OEM) เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่รับพัฒนาสูตร วิจัยและผลิตเครื่องสำอาง พร้อมทั้งจัดหาบรรจุภัณฑ์  ออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์  เราให้บริการอย่างครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพ อาทิ นักเคมี นักวิทยาศาสตร์และเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเครื่องสำอางโดยเฉพาะ  เสริมทัพด้วยทีมการตลาดและทีมนักออกแบบมืออาชีพที่จะทำให้ท่านมั่นใจและก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

    แบรนด์ คือ สินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในธุรกิจของคุณ การที่จะสร้างคุณค่าและมูลค่าในกับแบรนด์ของคุณให้ยั่งยืนได้นั้นอาศัยความร่วมมือกันในการช่วยสร้างมูลค่าและเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ในทุก ๆ วัน กุญแจแห่งความสำเร็จอันสำคัญ คงไม่ใช่เพียงความรู้ความสามารถของทีมงานเพียงอย่างเดียวที่ทำให้ทีมงานของเราโดดเด่น แต่ความสามารถในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของคุณ และการใช้เวลาในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมและแบรนด์ของคุณ รวมไปถึงความต้องการของคุณอย่างลึกซึ้ง ประกอบกับลักษณะการทำงานที่ตรงไปตรงมาทำให้เราโดดเด่นและแตกต่าง

 

              บริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการสร้างแบรนด์ พร้อมแนะนำเทรนด์การตลาด ให้ลูกค้าได้เลือกผลิต พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการจัดจำหน่ายในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จให้กับคุณได้อย่างไม่ยาก โดยช่วยตอบสนองความต้องการโดยการใช้การวิเคราะห์ และการให้คำปรึกษาที่สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับแบรนด์ได้ ตลาดเครื่องสำอางมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลทําให้เกิดคู่ค้าและคู่แข่งในปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทําให้ต้องสร้างศักยภาพของทีมงานทั้งในส่วนของการติดตามตลาด ค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดขายของความเป็นนวัตกรรม หรือแปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าถึงจุดมุ่งหมายความสำเร็จเดียวกัน ซึ่งนั่นก็คือ ต้องการเพิ่มคุณค่า มูลค่าให้กับแบรนด์ และความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์

        ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่พร้อมให้คำปรึกษารอบด้านครบ 360 องศา โดยการนำความคิดที่ล้ำหน้าและทันสมัยผนวกรวมกับวิธีการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ จนสามารถทำให้ธุรกิจก้าวหน้าและพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน